Abstract image of a person looking at the world

stig in i en värld av ledarskapsträning

bakom horisonten in i en ny verklighet

produktivitet

teknisk innovation

globalisering

vidga dina vyer

uppleva ett nytt sätt att lära sig

inkluderande ledarskap

ansvarsfullt ledarskap

 
 

 
utvärdera dina färdigheter

hurudan ledare är du?

Looking into the clouds

LÄROPLAN

Läroplan för yrkesutbildning om ledarskapsförmåga för nästa generation av ledare samt kursplan.

HANDBOK

Metodiskt ramverk för modernt ledarskap i den post-digitala eran med lärarhandledning.

INKLUDERANDE LEDARSKAP AR/VR WORKSHOP

En innovativ ny multiplayer (2-4 spelare) med blandat AR / VR träningspaket.

UTVÄRDERING

Metodik och verktyg för att bedöma moderna ledarskapsfärdigheter i linje med korta och långsiktiga företagsmål.