VERKTYGSLÅDA FÖR UTVÄRDERING

Digital Badges.png

Utvärdering för modernt ledarskap och feedbackmetodik för Xtra-ordinära ledares verktygslåda

Översikt

Målet med denna verktygslåda, strukturerad i två huvuddelar - metodik och verktyg - är att tillhandahålla en skräddarsydd utvärderings- och återkopplingsmetodik för att utvärdera moderna ledarskapskompetenser i linje med kort- och långsiktiga organisatoriska mål och som kartläggas mot områdena i XRL-utbildningens läroplan.

Verktygslåda för Digital Badge Design 

Översikt

Digitala märken är referenser som symboliserar inlärningsprestationer som kan vara på vilken nivå som helst, t.ex. kunskap, färdigheter, certifikat, examensbevis, certifieringar eller licenser.


Varje digitalt märke innehåller en uppsättning metadata som definieras av utgivaren om kunskap och färdigheter som noteras och de prestationer som uppnåtts.
Denna Digital Badge Toolkit ger en metod för att utforma digitala märken för din organisation baserat på XRL-läroplanen. Den innehåller också länkar till Digital Badge-plattformar så att du kan skapa dina digitala märken.

Assessment.png
Digital Badge Design Tool.png
Digital Badge Canvas.png