HANDBOKEN

Ett metodramverk för modernt ledarskap i post-digitala tidsåldern med VET-tränares lärarhandledningar.

Översikt

Handboken innehåller följande:


1. Utbildningsuppsatser / fallstudier och exempel på innovativa metoder för ledarskap och ledning i den digitala och post-digitala eran.


2. Pan-europeisk god praxis (Vad fungerar? Varför fungerar det? Hur fungerar det?).


3. Didaktiska anteckningar om hur denna metodologiska ram kan användas av VETPROS och yrkesverksamma inom näringslivet.


4. Viktiga referensterminologi för att säkerställa gemensam grund och förståelse. 

Handbook cover- Sweden.png